Kendini Tanıma

Sibel Kazar Buz - Pendik Psikolog - Kurtköy Psikolog

Kendini Tanıma

✨  Birey, kendisini tanımasıyla; kendini anlamasına, çevresini tanımasına, problemlerini çözmesine, kendisine uygun seçimler yapmasına ve kararlar verebilmesine yardımcı olur.

✨  Bireyin kendisini tanımasıyla sağlıklı bir benlik algısı gelişir. Benlik kavramı ise bireyin kendini algılama şekli, kim ve ne olduğuna, kimliğine ilişkin düşüncesi olarak tanımlanır. Bununla birlikte bir çocuğun sadece kendi algılamaları ve beklentileri ile değil yaşamındaki önemli kişilerin (anne-babası, öğretmenleri, arkadaşları vs.) hakkındaki düşüncelerinden ve ona karşı olan davranışlarından da etkilenebilir.

✨  Bireyin kendini tanıması ile birlikte sahip olduğu gizil potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmesine yardım eder. 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir